Privacy & Klachtenregeling

In het privacyreglement van Jobtimum is vastgelegd op welke wijze vertrouwelijke en/of persoonlijke gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden behandeld. Het privacyreglement van Jobtimum is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is bijgewerkt op 25 mei 2018.

In de klachtenregeling van Jobtimum staat beschreven op welke wijze een klacht behandeld zal worden indien een opdrachtgever, cliënt of werkgever het niet eens is over de wijze van behandeling.

Het privacyreglement en de klachtenregeling zijn bij Jobtimum op te vragen.