Outplacement voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Organisaties moeten succesvol blijven in een veranderend klimaat. Veranderende economische omstandigheden kunnen reorganisaties, functiewijzigingen, personeelsinkrimping of een gewijzigde bedrijfsvoering met zich meebrengen. Soms zitten medewerkers niet goed meer op hun plek, kunnen niet verder meer doorgroeien of is er sprake van een arbeidsconflict. Als werkgever moet je in die situaties soms mensen laten gaan. Dit heeft grote gevolgen voor de betrokken medewerkers.

De voordelen van outplacement voor werkgevers

Als ontslag van medewerkers onomkeerbaar is, is dat voor geen van de partijen een prettige situatie. Het getuigt van goed werkgeverschap als jij als werkgever je medewerker kunt helpen bij het vinden van een passende nieuwe baan buiten de organisatie.

Ook financieel is outplacement een aantrekkelijke optie omdat er minder juridische kosten als gevolg van langdurige onderhandelingen zullen worden gemaakt. Als je als werkgever een outplacementtraject aanbiedt is de kans groter dat je medewerker de ontslagvoorwaarden zal accepteren. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn bovendien eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager betaal je de kosten van de WW-uitkering als jouw werknemers werkloos worden. Door middel van outplacement voorkom je hoge kosten als gevolg van langdurige werkloosheid van je medewerker.

Outplacement: van werk naar werk

Als een medewerker geconfronteerd wordt met (dreigend) ontslag, komt hij voor moeilijke keuzes te staan. De zoektocht naar een nieuwe baan brengt een hoop vragen en onzekerheden met zich mee. In deze belangrijke periode begeleiden onze coaches medewerkers op een betrokken en deskundige manier in de zoektocht naar een nieuwe baan.

Dat betekent afscheid nemen van het vertrouwde en leren weer vol energie vooruit te kijken. Maar ook het in kaart brengen van wensen voor de toekomst, het herontdekken van talenten en persoonlijke ontwikkeling zijn onderdeel van onze outplacementtrajecten. We helpen bij het opstellen van een representatief cv, we bieden sollicitatiebegeleiding en we ondersteunen bij het heel gericht zoeken naar passende vacatures, waarbij we ons brede werkgeversnetwerk inzetten.

Hoe ondersteunt Jobtimum jou?

Jobtimum bemiddelt constructief, zodat jij en je medewerker op een positieve en toekomstgerichte manier uit elkaar gaan. We helpen je het ontslagproces in goede banen te leiden voor beide partijen. Een outplacementtraject kan onderdeel zijn van collectieve afspraken (sociaal plan of vaststellingsovereenkomst) of kan worden gefinancierd uit een transitievergoeding.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op of plan een vrijblijvende kennismaking met ons in.