Spoor 2 re-integratie
"Vertrouwen creëren. Resultaten leveren"


Het spoor 2 re-integratie traject

Uw medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte. Een arbeidsdeskundige heeft de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker onderzocht en concludeert dat uw werknemer niet in zijn of haar eigen (aangepaste) functie kan terugkeren. Indien er binnen uw organisatie waarschijnlijk geen passend alternatief werk beschikbaar is (spoor 1), dan bent u, in het kader van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) verplicht een 2de spoor re-integratietraject te gaan inzetten. Wel blijft u samen met uw medewerker, ook in het 2de ziektejaar, de mogelijkheden binnen uw eigen organisatie onderzoeken.

Wat te doen?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht u in het 2de ziektejaar een 2e spoor re-integratie traject in te zetten. Graag begeleiden wij u en uw medewerker in dit proces.

In ons re-integratietraject krijgt uw medewerker alle kansen om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Onze trajecten zijn succesvol door onze intensieve en creatieve persoonlijke begeleiding. We kiezen voor een zorgvuldige opbouw en monitoren de belastbaarheid van uw medewerker. Samen met de re-integratiecoach zoekt uw medewerker actief naar kansen en solliciteert hij of zij gericht op passende functies. Wij openen deuren voor werkervaringsplekken, proefplaatsingen en onderzoeken de mogelijkheden tot detachering. Daarnaast stellen we onze netwerk en digitale job-portal open. De job-portal geeft toegang tot alle actuele vacatures in Nederland.

We gaan voor een optimale baanmatch op kennis, vaardigheden, persoonlijke kracht èn gezondheid.

Wet Verbetering Poortwachter

Wij zijn deskundig op het gebied van sociale zekerheid en de regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor kunnen wij u goed helpen bij het samenstellen van het dossier met betrekking tot uw zieke medewerker, waardoor ook eventuele sancties kunnen worden voorkomen. ‘Poortwachterproof’ noemen we dit.

Succesvol re-integreren: Hoe pakken wij het aan?

Wij beginnen met een uitgebreid gesprek tussen uw medewerker en de re-integratiecoach.
Uitgaande van de kennis en vaardigheden, de persoonlijke behoeften en belastbaarheid van
uw medewerker en het arbeidsdeskundig onderzoek wordt een trajectplan opgesteld.
Vanuit dat trajectplan gaat uw medewerker samen met de re-integratiecoach op zoek naar kansen
op de arbeidsmarkt. Maatwerk dus, waarbij wij alle mogelijkheden uit ons netwerk benutten.
De medewerker wordt begeleid, geactiveerd en ondersteund in zijn of haar zoektocht naar de
optimale, passende en duurzame baan. Dit proces wordt regelmatig met u en uw medewerker
geëvalueerd. Het team van Jobtimum hecht hier veel waarde aan.

Deze intensieve persoonlijke begeleiding, waarin wederzijds vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is, vormt de basis van ons succes.

Fases spoor 2 re-integratie traject

Intakefase

Uitvoerig intakegesprek
Opstellen realistisch trajectplan
Opstellen voorlopig zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 1: coaching en oriëntatie

Verwerking verlies huidige baan
Coaching en begeleiding
Onderzoek naar interesses en competenties
Loopbaanankers inventariseren
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
Aanscherpen van het zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 2: arbeidsmarktoriëntatie

Is de wensfunctie passend?
Is scholing noodzakelijk?
Zijn er voldoende vacatures?
Eventueel bijstelling zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 3: updaten sollicitatievaardigheden

Opstellen of updaten curriculum vitae
Opstellen persoonlijke en effectieve motivatiebrief
Training presentatie en representatie
Solliciteren via beeldbellen
Effectief solliciteren (jobalerts etc.)
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 4: baan verwerven

Personal branding
Profilering via social media
Video-pitch (optioneel)
Netwerken
Benaderen intermediairs
Bemiddeling bij werkgevers (middels detachering, proefplaatsing of werkervaringsplaats)
Ondersteuning bij sollicitatie-activiteiten
Acceptatie nieuwe baan (nazorg)