Re-integratie voor werkgevers

Wanneer je als werkgever te maken krijgt met uitval van een medewerker probeer je je medewerker natuurlijk te begeleiden bij een succesvolle terugkeer naar de werkvloer. Maar wanneer na onderzoek van een arbeidsdeskundige blijkt dat je medewerker niet meer past in zijn eigen functie, kom je als werkgever voor een hoop regels, complexe procedures en wettelijke verplichtingen te staan.

Wat moet je doen bij langdurig ziekteverzuim van je medewerker?

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. In eerste instantie is het doel een structurele werkhervatting in de eigen (al dan niet aangepaste) functie. Is dat niet haalbaar, dan zoeken werkgever en medewerker samen naar een andere functie die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de medewerker. Als er na een jaar geen zicht is op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie, moet je samen met je medewerker óók buiten je eigen organisatie gaan zoeken naar een passende nieuwe functie. Jobtimum begeleidt en adviseert medewerkers en werkgevers in dit traject.

Wat zijn jouw verplichtingen als werkgever?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is ontwikkeld om de terugkeer naar werk bij langdurig verzuim zo snel mogelijk te realiseren en instroom in de WIA te beperken. Het proces van onderzoek naar passend werk binnen de eigen organisatie is het spoor 1 re-integratietraject. Na een jaar verzuim gaat het spoor 2 re-integratietraject in en ben je verplicht ook buiten de organisatie naar re-integratiemogelijkheden te zoeken. Deze stappen en de daarbij behorende verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Als werkgever ben je volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding en de daarbij behorende wettelijke verplichtingen. De medewerker is verplicht om constructief mee te werken aan zijn re-integratie. Wanneer een van de partijen de regels in de WVP niet juist opvolgt, dan kan dit gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een loonsanctie voor jou als werkgever.

Hoe ondersteunt Jobtimum jou?

De re-integratiecoaches van Jobtimum begeleiden niet alleen je medewerker terug naar de arbeidsmarkt, maar ook jou als werkgever bij zowel Spoor 1 als Spoor 2 re-integratietrajecten.

Wij zijn specialisten op het gebied van sociale zekerheid en volledig op de hoogte van alle regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter. We verzorgen bijvoorbeeld de rapportages bij tweede spoor re-integratie in het verzuimdossier, waardoor je zeker weet dat je het traject ‘Poortwachterproof’ doorloopt en je de schadelast zoveel mogelijk beperkt. Wij hebben een breed landelijk werkgeversnetwerk en benutten alle kansen. Zo kunnen we door bijvoorbeeld detachering de kosten voor je zieke medewerker (deels) compenseren en regelen we werkervaringsplekken en proefplaatsingen. Daarbij is het uiteindelijke doel dat je medewerker zo snel mogelijk een passende nieuwe baan bij een andere werkgever vindt.

Wij geloven in een intensieve samenwerking met jou als werkgever, arbodienst én medewerker. Zo kun jij erop vertrouwen dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en regels, én kan je medewerker op de beste zorg en begeleiding rekenen.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op of plan een vrijblijvende kennismaking met ons in.