Spoor 2 re-integratie
"Pas als je het niet meer perfect hoeft te doen, kun je het goed doen"


Het spoor 2 re-integratietraject

Waarschijnlijk bent u (bijna) 1 jaar geleden uitgevallen voor uw eigen functie als gevolg van ziekte. De arbeidsdeskundige heeft na onderzoek mogelijk al geconcludeerd dat uw eigen werk niet meer passend is, en ook niet passend te maken is. Bij uw huidige werkgever is de kans op een andere passende functie klein. Wel blijft uw werkgever samen met u, ook in het 2de ziektejaar, andere mogelijkheden bij uw huidige werkgever onderzoeken (spoor 1).

Wat te doen?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht uw werkgever om in het tweede ziektejaar een 2de spoor re-integratietraject in te zetten waarbij u, onder begeleiding, op zoek gaat naar passend werk bij een andere werkgever. In die situatie helpt Jobtimum u graag onder intensieve begeleiding van een deskundige ervaren re-integratiecoach.

Wat houdt een 2de spoor re-integratietraject bij jobtimum in?

Wij bieden hulp bij re-integratie. In ons re-integratietraject krijg u alle kansen om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Onze trajecten zijn succesvol door onze intensieve en creatieve persoonlijke begeleiding. We kiezen voor een zorgvuldige opbouw en monitoren voortdurend uw belastbaarheid. Samen met de re-integratiecoach zoekt u actief naar kansen en solliciteert u gericht op passende functies. Wij openen deuren voor werkervaringsplekken, proefplaatsingen en onderzoeken de mogelijkheden tot detachering. Daarnaast stellen we ons netwerk en digitale job-portal voor u open, die toegang geeft tot alle actuele vacatures in Nederland.

We gaan voor een optimale baanmatch op kennis, vaardigheden, persoonlijke kracht èn gezondheid.

Je weet nooit wat je kunt, totdat je het probeert.

Privacy en verslaglegging

Na afronding van het intakegesprek wordt door de re-integratiecoach een trajectplan opgesteld. Wij vragen u om dit plan voor akkoord of gezien te ondertekenen. Het getekende trajectplan sturen wij (uiteraard zonder privacygevoelige informatie zoals medische gegevens) naar uw werkgever. Periodiek zullen wij de voortgang van uw re-integratietraject evalueren en vastleggen in een voortgangsrapportage. Bij afronding van het 2de spoor re-integratietraject stelt de re-integratiecoach een eindrapportage op.

Onze intensieve persoonlijke begeleiding, waarin wederzijds vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is, vormt de basis van ons succes.

Fases spoor 2 re-integratie traject

Intakefase

Uitvoerig intakegesprek
Opstellen realistisch trajectplan
Opstellen voorlopig zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 1: coaching en oriëntatie

Verwerking verlies huidige baan
Coaching en begeleiding
Onderzoek naar interesses en competenties
Loopbaanankers inventariseren
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
Aanscherpen van het zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 2: arbeidsmarktoriëntatie

Is de wensfunctie passend?
Is scholing noodzakelijk?
Zijn er voldoende vacatures?
Eventueel bijstelling zoekprofiel
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 3: updaten sollicitatievaardigheden

Opstellen of updaten curriculum vitae
Opstellen persoonlijke en effectieve motivatiebrief
Training presentatie en representatie
Solliciteren via beeldbellen
Effectief solliciteren (jobalerts etc.)
Regelmatig overleg met werkgever

Fase 4: baan verwerven

Personal branding
Profilering via social media
Video-pitch (optioneel)
Netwerken
Benaderen intermediairs
Bemiddeling bij werkgevers (middels detachering, proefplaatsing of werkervaringsplaats)
Ondersteuning bij sollicitatie-activiteiten
Acceptatie nieuwe baan (nazorg)